Muusikaring on mõeldud 0-3aastastele väikelastele ja nende vanematele. Tunnid on üles ehitatud originaalloomingule eesmärgiga kasvatada armastust muusika vastu ning arendada erinevaid igapäevaseid oskusi.