Algajatele mõeldud instrumendi- ja hääletunnid on suunatud erinevatele terapeutilistele eesmärkidele, mis aitavad lapsel läbi muusikaliste tegevuste kasvada, areneda ja kogeda eduelamusi. Individuaalsed klaveri-, ukulele ja hääletunnid sobivad hästi lastele, kellele traditsioonilised tunnid ei pruugi olla tõhusad või sobivad, kuna on kohandatud lähtuvalt lapse personaalsetest vajadustest. Tunnid aitavad kasvatada lapse tähelepanu- ja keskendumisvõimet, emotsionaalset regulatsiooni ning suurendada enesekindlust läbi uute omandatud oskuste. Tundides kasutatakse erinevaid visuaalseid abimaterjale, värvinoote (sh figuurnoote) ning vabaimprovisatsiooni.

 

Klaveritunnid

Klaveritunnid on mõeldud õpilastele alates 5ndast eluaastast. Tunnid on kohandatud iga õpilase vanusest ja võimetest lähtuvalt. Peamiseks eesmärgiks on loominguline eneseväljendus läbi muusika, mis toimub vabas ja rõõmsas keskkonnas. Tunnid toimuvad kokkulepitud ajal soovituslikult kord nädalas ning kestavad 30/45 minutit.

 

Ukuleleõpe

Ukuleleõpe on mõeldud õpilastele alates 5ndast eluaastast. Tunnid on kohandatud iga õpilase vanusest ja võimetest lähtuvalt. Õpilane omandab peamised mänguvõtted, rütmimustrid ja noodilugemisoskuse vabas, loomingulises võtmes. Tunnid toimuvad kokkulepitud ajal soovituslikult kord nädalas ning kestavad 30/45 minutit.

 

Hääletunnid

Hääletunnid on mõeldud õpilastele alates 5ndast eluaastast. Tunnid on kohandatud iga õpilase vanusest ja võimetest lähtuvalt. Peamiseks eesmärgiks on nauding ja rõõm laulmisest ja oma hääle kasutamisest. Tunnid toimuvad  kokkulepitud ajal soovituslikult kord nädalas ning kestavad 30/45 minutit.

 

Tunnid toimuvad:

Keila Teraapiamajas, Keskväljak 17

 

Tunni hind: 25€/30€ vastavalt 30min/45min