Mida ma teen

Varajase lapsepõlve muusikaring lapsevanematele ja nende 0-3aastastele väikelastele eesmärgiga kasvatada armastust muusika vastu, toetada vanema-lapse suhet ning aidata kaasa lapse igakülgsele arengule.

Individuaal- ja grupimuusikateraapia igas vanuses ja kõikide vajadustega lastele. Teraapia on kohandatud iga lapse unikaalsetest vajadustest ja võimekusest lähtuvalt.