Tunnid toimuvad:

Mumm Perekeskuses, Tulika 19

Kolmapäeva hommikuti // 10:00 // 0-3aastased

Kolmapäeva hommikuti // 11:15 // 0-3aastased

Hind: 44€*

 Muusikateraapia on sihipärane muusika ja selle elementide rakendamine spetsiaalse väljaõppe saanud muusikaterapeudi poolt soodustamaks inimese emotsionaalset, vaimset, kognitiivset, füüsilist ja sotsiaalset arengut. 

Ema hääl ja muusika on ülivõimsad vahendid, mis pakuvad vanemale imelist võimalust oma lapsega lähedane olla ning temaga suhelda ajal, mil lapsel sõnu veel ei ole. Beebide ja väikelaste jaoks tähendab muusika helide, puudutuste, tunnete ja maitsete avastamist! Iga uus avastus ja kogemus tähendab aga suurt hüpet edasi tema arengus. Muusikateraapiaringis läbi viidavad muusikalis-mängulised tegevused hõlmavad ema ja beebi vahelist näost-näkku laulmist, käsi-käel rütmipillidega mängimist, laulu saatel ühiselt liikumist, silitusi ja kaisutusi. Aktiivne koostegutsemine turvalises ja vabas õhkkonnas pakub vanemale võimalust läbi muusikaliste tegevuste jagada oma lapsega naudingut pakkuvaid hetki, märgata oma lapse eripära ning ning enda tugevusi vanemana. On oluline teada, et vanema musikaalsus või lauluoskus ei oma mingit tähtsust – oma lapse kõrvus oled sa parim laulja!

Muusikateraapiaring toimub kuuel järjestikusel nädalal. Tegu on kinnise grupiga, mistõttu on kohtade arv piiratud ja osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine. Ühe tunni kestvus on 60 minutit. Tasumine toimub arve alusel.

 *Muusikateraapiaringis osalemise tasu 44€ võimaldab osa võtta 4 tunnist. Taoline maksesüsteem võtab arvesse võimalikud haigestumised ja muud ootamatud takistused, mis võivad ette tulla. Juhul, kui vanem-laps paar saab osaleda siiski kõikides 6 tunnis, tehaks arve ülejäänud kahele korrale (so 22€).

Registreerimine tundidesse

Vali tund

Laste arv